Derin Öğrenme Temelli Acil Durum Alarm Sistemi

Acil durum alarm sistemleri kriz iletişim zincirinde kritik bir bağlantı görevi görürler ve acil durumlardaki kayıpları en aza indirme anlamında temel..

21 Nisan 2017 Cuma / 11:29

Keşif Videosunda Hareketli Cisimlerin Bilgi Tabanıyla Bütünleştirerek Tespit Edilmesi

Modern çağda, şehrin her göze çarpan ve kalabalık alanı sürekli olarak izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Video formunda birçok verinin analiz edilme..

21 Nisan 2017 Cuma / 11:23

Ücret Şekli ve Çalışma Şartları

Ücret şekli, temel çalışma şartı olarak, çalışanların sağlığı üzerine etki yapan önemli etmenlerden biridir. Meslek emniyeti ve sağlığının geleneksel ..

21 Nisan 2017 Cuma / 11:13

Bulut Bilgi İşlem Süreçlerinde Güvenlik Problemlerinin Çok Katmanlı Sınıflandırılması

Bulut teknolojilerinde bazı temel güvenlik gereklilikleri farklı tehditler altında kalabilmektedir. Bu tehditler genel olarak gizlilik ihlali, veri sı..

21 Nisan 2017 Cuma / 11:02

Sürdürülebilir Turist Ortamı: Kadın Turistlerin Emniyet ve Güvenlik Algıları

Bir turizm noktasının başarısı veya başarısızlığı ziyaretçileri için emniyetli ve güvenli bir ortam sağlayabilmesine bağlıdır.....

21 Nisan 2017 Cuma / 10:41

Yeni ve Mevcut Konutlarda Yangın Merdivenleri

Yönetmeliklerde, ticari amaç gözetmeksizin bir veya birçok insanın iş zamanı dışında barınma, dinlenme ve uyuma amacıyla ikamet ettiği, imar planında ..

21 Nisan 2017 Cuma / 10:02

"Metrolar ve Tünellere Özel Yönetmelik Çalışmaları Yapılmalı"

Dr. Mustafa Bilge: 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktora çalışmasını tamamladıktan sonra iklimlendirme sektöründe çeşitli firmalarda..

21 Nisan 2017 Cuma / 09:57

Draeger Roadshow Türkiye Turunu Tamamladı

Draeger tarafından organize edilen ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği konusundan bilincin artırılması hedefleyen etkinlik kapsamında yola çıkan..

21 Nisan 2017 Cuma / 09:40

Avrasya Tüneli Projesi`nin Tercihi Norm Teknik

İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi, Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından geçerek karayolu tüneli ile.....

31 Mart 2017 Cuma / 11:08